Skip to content

Jämställdhetens haverikommissioner

juli 16, 2012

På kort tid har regeringen tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet samt en utredning mot diskriminering. I praktiken två olika haverikommissioner.

Under sex år har arbetet mot olika former av diskriminering i Sverige stagnerat. Regeringen har försvagat lagstiftningen samt slagit samman de olika diskrimineringsombudsmännen till en resurssvag och föga framgångsrik ”pytt-i-panna-myndighet”, nya DO.

Nu börjar svagheterna och tillbakagången när det gäller arbetet mot olika former av diskriminering bli uppenbara för allt fler. För en tid sedan, den 26 juni skrev nuvarande DO, Agneta Broberg, på SvD Brännpunkt att fler aktörer borde få möjlighet att driva diskrimineringsmål rättsligt. Av debattartikeln framgår tydligt att DO saknar resurser för att driva fler än några få prejudicerande rättsfall. Istället hänvisade DO till att de lokala och regionala antidiskrimineringsbyråerna borde få stöd och möjlighet att driva olika rättsliga fall.

Men nu visar det sig (Ekot 15 juli) att de lokala antidiskrimineringsbyråerna under senare år fått minskade anslag från regeringen för att bedriva sin verksamhet. Förra året var det 22 organisationer som fick anslag, i år är det enbart 16 kvar. Istället har regeringen valt att (den 10 juli) tillsätta en delegation som ska ”sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och ska stimulera till debatt om hur jämställdhet i arbetslivet kan främjas.”

I delegationen finns tio ledamöter, en från universitet och högskolevärlden, tre från den fackliga sidan samt sex stycken från arbetsgivarorganisationer och företagsvärlden. Med andra ord en sammansättning vars majoritet garanterar att inga vassa förslag kommer att presenteras.

De ledamöter som har blivit förordnade av regeringen och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) är:
Ann-Christine Elken, Proffice AB
Annika Strandhäll, Ordförande Vision
Charlotta Undén, Vergenta AB
Christer Ågren, Vice VD Svenskt Näringsliv
Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna
Fredrik Hillelson, Novare Human Capital
Karl-Petter Thorwaldsson, Förbundsordförande LO
Lena Abrahamsson, Luleå Tekniska Universitet
Lena Granqvist, Saco
Peter Munck af Rosenschöld, ICA Sverige AB

I samband med tillsättandet sa jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp); ” Det är dags att även kvinnors utbildning lönar sig. Kvinnor tjänar fortfarande sämre än män trots att flickor lyckas bättre i skolan. Lönegapet mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken är en av våra största utmaningar.”

Ett märkligt uttalande av en företrädare från den regering som för bara några år sedan mjukade upp lagkraven när det gäller exempelvis lönekartläggning och s.k. aktiva insatser genom handlingsplaner. Regeringen borde kanske tvärtom ha framhållit att den helt enligt näringslivets önskemål lyckats med att försvaga arbetet mot olika former av diskriminering genom att urholka lagen och nedrusta resurserna inom området. Det är inte enbart DO som tappat styrka, exempelvis har regeringens egen jämställdhetsenhet hårdbantats sedan 2006.

Några dagar efter att delegationen presenterats så kom regeringen den 12 juli med ytterligare ett initiativ, ett kommittédirektiv, 2012:80 – Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

I anslutning till beslutet sa integrationsminister Erik Ullenhag (fp) ”Det finns en diskriminering i Sverige som drabbar exempelvis kvinnor, utrikes födda och personer med funktionsnedsättningar. För att verka för ett samhälle fritt från diskriminering är det tydliga diskrimineringsförbudet och höga diskrimineringsersättningar vid brott mot lagen centralt. Men vi behöver också se till att aktiva åtgärder som förebygger diskriminering vidtas av arbetsgivare och utbildningssamordnare”.

Men i direktivet står på sidan 7; ”Med hänsyn till regeringens arbete med regelförenkling, ska utredaren göra en avvägning mellan behovet av en eventuell ökning av aktiva åtgärder och strävan att inte belasta arbetsgivare och andra aktörer med alltför omfattande administrativa uppgifter.” Med andra ord kommer inte utredaren kunna lägga fram några förslag som arbetsgivare- och företagarnas organisationer motsätter sig. Ska bli intressant och se vem regeringen tillsätter som utredare – varför inte någon lobbyist från Timbro, så att utredningen blir garanterat ofarlig och tandlös.

Sammanfattningsvis kan inte vare sig delegationen eller den kommande utredningen ses som något annat än två haverikommissioner som bara kan konstatera att arbetet mot olika former av diskriminering har eller är på väg att haverera.

Regeringslänkar:
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/196711
http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/68/78/0c249b2e.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/196839
Medielänkar:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5124104
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-an-do-bor-driva-malen_7302487.svd
http://www.dn.se/nyheter/sverige/do-vill-ge-fler-chans-att-driva-mal
Några tidigare bloggar om jämställdhet och DO:
https://larsback.wordpress.com/2012/05/06/pa-spaning-efter-den-jamstalldhet-som-flytt/
https://larsback.wordpress.com/2011/09/06/lon-efter-klass-och-kon/
https://larsback.wordpress.com/2011/02/01/do-ett-regeringshaveri/

Annonser
One Comment leave one →
  1. juli 16, 2012 12:46 e m

    Kan bara instämma. Ska bli intressant att se vem som blir utredare och vad slutresultat blir. Jämställdhetsfrågan har debatterats hur många år som helst. Som med andra frågor när politiker vill vara politiskt korrekta brukar det bli mångordiga uttalanden – oftast fullständigt till intet förpliktigande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: