Skip to content

Funktionsnedsatta kan drabbas av plundrare

juni 5, 2012

Minst 2,3 miljarder kronor för mycket har privata assistansföretag fått i ersättning. Det kan i slutändan drabba brukarna och de anställda. Flera riskkapitalbolag har som vanligt hållit sig framme och bidragit till utplundringen av skattemedel som borde gå till välfärd.

Idag presenterade Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, sin rapport ”Assistansmarknaden – en analys av timschablonen”. Slutsatsen av rapporten är att de privatägda aktörerna på assistansmarknaden fått betalt för kostnader de inte har. Totalt uppskattas cirka 2,3 miljarder kronor för mycket ha utbetalts till de aktuella företagen.

Däremot har inte brukarkooperativa eller kommunala assistansverksamheter blivit överkompenserade. I korthet så handlar skillnaden om att de personliga assistenter som är anställda och arbetar direkt för brukare, kooperativ och kommuner har bättre lön samt anställningsvillkor såsom ex. heltid.

När det gäller kommunerna så har dessa även högre s.k. overheadkostnader. Detta kan förmodligen bero på att många kommuner fördelar ut interna administrations- och lokalkostnader utifrån s.k. ”marknadspriser” till olika verksamheter såsom assistansverksamhet. Dessa marknadspriser är ofta baserade på de högsta ”marknadspriserna” och inte de reella marknadspriser som kan nås efter förhandling om lokalhyror och administrativa tjänster såsom redovisning och HR-tjänster etcetera.

De privata aktörerna som kan förhandla till sig reella marknadspriser istället för kommunernas ”påhitte-marknadspriser” och använda stordriftsfördelar blir däremot överkompenserade genom dagens timschablonersättningar. Dessutom erbjuder de ofta personalen lägre lön och sämre anställningsvillkor, ofta deltids- och korttidsanställningar.

Bakom de stora bolagen finns tre riskkapitalbolag, HG Capital, Argan Capital samt Procuritas. De har under de senaste fem åren köpt in sig i assistansbranschen. Samtidigt har ersättningarna till dessa aktörer stigit kraftigt enligt rapporten;

”Följande riskkapitalbolag finns på assistansmarknaden (siffran inom parentes visar hur många brukare som respektive koncern anordnade personlig assistans åt i december 2010):
− HG Capital köpte i december 2010, av riskkapitalbolaget
Polaris Equity, Frösunda Group AB (959).
− Procuritas köpte 2008 en andel på 60 procent av Olivia
Holding AB (377).
− Argan Capital köpte i augusti 2008 tre fjärdedelar av Humana
Investment Holding AB (1508).

Ägarna, som i de flesta fallen är fonder, till exempel pensions- eller investmentfonder, söker främst avkastning på investerade medel genom att köpa andelar i en så kallad offshore-fond, som är belägen utanför Sveriges gränser. Fonden äger sedan ett svenskt holdingbolag som i regel är toppmoder i den svenska koncernen. Under holdingbolaget kan det i sin tur finnas ytterligare bolag i varierande nivåer.

År 2008 betalade Försäkringskassan ut 2,6 miljarder kronor i assistansersättning till de assistansföretag som ägs av riskkapitalkoncernerna. År 2010 var motsvarande belopp 3,6 miljarder kronor och år 2011 uppgick det till 3,9 miljarder kronor. Det är en ökning
med 50 procent mellan åren 2008 och 2011. Antal utförda timmar som företagen har utfört assistans uppgår år 2011 till 15,3 miljoner, jämfört med cirka 14,3 miljoner timmar år 2010 och 10,5 miljoner timmar år 2008. Det är en ökning med 45 procent över åren.” (Ur rapporten sid 43)

Sedan dagens assistansverksamhet etablerades har kooperativ och kommunala aktörer trängts undan av privata företag vilket syns tydligt av diagrammet på sid 33 i rapporten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sidan av överkompensation så används s.k. räntesnurror och internlån för att kunna omvandla skattemedel till oskattade vinster:

”Argan Capital är den enda av de tre koncernerna på assistansmarknaden som har satt en koncern- och lånestruktur med höga räntekostnader i den svenska toppmodern Humana Invest AB, som alltså äger det holdingbolag som äger Humana Assistans AB. Koncernen betalar den högsta räntan, det vill säga 9 procent. Det är en form av värdeöverföring till aktieägarna i Argan Capital genom att de får en förmånlig utlåningsränta. De svenska bolagens räntekostnader är avdragsgilla.

För år 2009 redovisade Humana Investment AB interna skulder till ägarna på 577 miljoner kronor och externa skulder till kreditinstitut på 205 miljoner kronor. För lånen har Humana Investment AB haft räntekostnader på totalt 75,6 miljoner kronor, det vill säga cirka 12 procent. Efter en beräkning av den interna respektive externa visar det sig att bolaget har betalat ränta till externa långivare med cirka 4 procent. Om Humana Investment AB hade haft enbart externa långivare som betalat 4 procent ränta hade den totala räntan varit cirka 40 miljoner kronor lägre för år 2009. ”(Ur rapporten sid 44-45)

Det är även vanligt att de brukare som har personlig assistans organiserade via något av de företag som ägs av riskkapitalbolag får flera assistanstimmar än de som anlitar kooperativa eller kommunala aktörer. Förklaringen är enkel:

”Kommuner och assistansföretag har olika ekonomiska förutsättningar för att utföra personlig assistans, av olika skäl. Enligt en studie som beskrivs i avsnitt 4.1, har brukare som anlitade assistansföretag med vinstsyfte som anordnare beviljats fler assistanstimmar av Försäkringskassan än brukare med kommunal eller kooperativ anordnare även sedan hänsyn tagits till eventuella skillnader i ålder, kön, utländsk bakgrund, diagnos och personkrets. I studien hänvisade man till att assistansföretag i betydande omfattning ger brukare juridisk
hjälp med att formulera ansökningar, alltså innan de har beviljats assistansersättning och är kunder. Denna service är också i dag central för olika assistansföretag. Humana Assistans AB anger att företaget har 20 anställda jurister som hjälper brukare. Även Oliva Personlig assistans AB och Frösunda Group AB anger att man erbjuder juridisk hjälp.” (Ur rapporten sid 63)

ISF föreslår att regeringen att assistansersättningen ersättas med ett nytt system som bättre speglar de verkliga kostnaderna för löner till personliga assistenter. Risken finns att en sådan översyn med nuvarande regering som brukar prioritera avreglering, privatisering och riskkapitalister kan leda till att brukarna, personer med olika former av funktionsnedsättning, och personalen blir förlorare.

Brukarna riskerar att få färre timmar och personalen lägre löner som ett resultat. Handikapprörelsen och de fackliga organisationerna bör nog redan nu samlas kring en gemensam ståndpunkt.

Läs rapporten:
http://www.inspsf.se/digitalAssets/1/1170_web_2012-12.pdf
Media:
http://www.ka.se/index.cfm?c=101906

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/privata-assistansforetag-gynnas_7255471.svd

http://arbetet.se/2012/06/05/assistans-ger-riskfria-vinster/

http://www.tidningenvision.se/nyheter/stora-vinster-pa-personlig-assistans-18316

Annonser
2 kommentarer leave one →
  1. augusti 13, 2014 12:37 e m

    TACK FÖR BRA LÄSNING. BLIR BOKMÄRKE OCH LINK HIT.

    • augusti 13, 2014 1:20 e m

      Tack, bloggen är just nu vilande men jag funderar på att väcka liv i den igen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: