Skip to content

På spaning efter den jämställdhet som flytt

maj 6, 2012

I spåren av den alltjämt pågående ekonomiska krisen är det inte svårt att se att kvinnor trängs undan. Fler kvinnor än män har tillfälliga och osäkra anställningar och de osakliga löneskillnaderna består. Det är dags att se efter var jämställdheten tagit vägen. En enkel granskning av regeringen och oppositionens vårbudgetar ger en del svar.

För en tid sedan presenterade Sveriges Kvinnolobby sin analys av regeringens budget 2012, d.v.s. den budget som alliansregeringen lade fram hösten 2011. Av rapporten ”Duktiga flickor kostar inte” framgår tydligt att det saknas jämställdhetsperspektiv i regeringens politik inom de områden som analyserades av Sveriges Kvinnolobby. Slutsatsen i rapporten är därför föga överraskande att alliansregeringens politik i slutändan bidrar till fortsatt ojämställdhet.

Med denna läsvärda rapport i färskt minne är det intressant att följa upp frågan om jämställdhet i samband med de vårbudgetar som regering och opposition presenterat den senaste tiden.

Ett snabbt sätt att få en bild av intresset för jämställdhet hos de olika partierna är att använda Sveriges Kvinnolobbys enkla analysmetod. En metod som i korthet innebär att kartlägga förekomsten av ord som innehåller olika former av orden ”jämställdhet”, ”kvinnor”, ”män” och ”kön” i de olika dokumenten samt i vilka sammanhang dessa begrepp figurerar.

Efter en sådan genomgång framträder nedanstående resultat. Noterbart är att regeringens vårbudget omfattar 286 sidor samtidigt som oppositionens budgetmotioner är mellan 53 till 68 sidor långa. Ett undantag ur flera aspekter är Sverigedemokraternas vårbudgetmotion som omfattar 158 sidor präglade av olika xenofobiska uttalanden och förslag.

Lågt intresse för jämställdhet

Vid nästa analyssteg när sammanhanget granskas, så framgår det tydligt att alliansregeringens vårbudget mest återger de olika orden i tabeller och mellanrubriker. Regeringens vårbudget rymmer inga nya satsningar när det gäller jämställdhet ur olika aspekter. De få längre textavsnitt som finns kan snarast ses som beskrivningar av olika bakgrundsdetaljer såsom nedanstående exempel;

”År 2012 flyttades jämställdhetsbonusen från denna inkomsttyp till budgetens utgiftssida. Det innebär att alla skattekrediteringar som tidigare redovisats under denna inkomsttyp upphört eller flyttats till budgetens utgiftssida.” (Regeringens vårbudget sid 177)

En liknande granskning av socialdemokraterna vårbudget ger ett bättre resultat men trots allt också ett ganska magert utfall. De avsnitt som finns är beskrivande och består till stor del av konstateranden i ganska allmänna ordalag, exempelvis;

”Arbetslivets villkor är betydelsefulla för att få ett mer jämställt samhälle. När män och kvinnor delar på både jobb och ansvar för familj förbättras den ekonomiska tillväxten såväl som människors livskvalitet.” (Socialdemokraternas vårdbudget sid 15)

”Att sträva efter jämställdhet handlar också om att utveckla det som är själva kärnan i en modern ekonomi; den samlade kunskapsmassan. I en ekonomi där det ställs allt högre krav på den kollektiva förmågan till problemlösning och kreativt tänkande har vi inte helt enkelt inte råd att systematiskt underutnyttja kvinnors kunskaper och erfarenheter.”(Socialdemokraterna sid 16)

Sammanfattningsvis presenterar varken alliansregeringen eller socialdemokraterna några nya konkreta förslag för att stärka vare sig jämställdheten eller kvinnors villkor inom olika samhällsarenor. Skulle det utdelas betyg för de ambitioner som uttrycks i dokumenten när det gäller jämställdhet så får alliansen en svag etta i betyg samtidigt som socialdemokraternas insatser möjligen kan få en tvåa på en femgradig betygsskala.

Sverigedemokraterna kan inte betygsättas överhuvudtaget. En av de få gånger som de använder exempelvis ordet jämställdhet så länkas det samman med svepande fördomsfulla uttalanden:

”Vi menar att staten i det akuta läge som nu råder måste vidta åtgärder. Det som varit
avgörande för vårt lands välstånd är våra gemensamma värderingar, jämställdheten samt respekten för varandra och våra lagar. På flera håll i Sverige finns bostadsområden där våra svenska värderingar inte längre är normgivande.” (Sverigedemokraterna sid 103

Ställningstaganden och åtgärder

De två kvarvarande partierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, är mest intressanta då de i sina vårbudgetar tar tydliga ställningstaganden och för intressanta resonemang samt även har förslag till olika åtgärder. I miljöpartiets budgetmotion står bl.a.

”Diskriminerings- och jämställdhetspolitik kan inte bara vara fina ord, det måste ge effekter i verkligheten också. Miljöpartiet vill att de åtgärder som regeringen har vidtagit på diskriminerings- och jämställdhetsområdena ska utvärderas för att se vilka effekter politiken egentligen har fått. Vi vill också avsätta en pott för mer jämställda löner inom statliga myndigheter.” (Miljöpartiet sid 59)

”Miljöpartiets förslag om barntid utgår från att föräldrarna ska kunna kombinera familj och arbete och samtidigt öka livskvaliteten. Reformens utformning bygger på att småbarnsföräldrarna deltar i arbetslivet i stor utsträckning. Därmed är det en bättre reform än regeringens vårdnadsbidrag som leder till att framför allt kvinnor stannar hemma med barnen istället för att arbeta. I dag har föräldrar med barn under åtta år rätt att gå ner 25 procent i arbetstid. Vi vill förstärka denna rättighet med en ekonomisk ersättning, som vi kallar barntid, för dem som väljer att gå ned i tid. Barntidsreformen gör det möjligt för fler att förkorta sin arbetstid medan barnen är små och därmed lättare att kombinera arbete och tid med barnen. Samtidigt får barnen möjlighet till både förskola och mer tid med sina föräldrar. Barntid är en pensionsgrundande ersättning som täcker upp en del av inkomstbortfallet.” (Miljöpartiet sid 40).

Miljöpartiet har fokus i sin vårbudgetmotion riktat på jämställdhetsåtgärder främst när det gäller löner, arbetstider och möjligheten att förena yrkesliv och föräldraskap för kvinnor och män.

Vänsterpartiet är just nu det enda riksdagspartiet som i sin vårbudget berör begrepp som feminism och könsmaktsordning. I likhet med miljöpartiet pekar de på bristerna i regeringens politik när det gäller jämställdhet samt lyfter fram ett antal alternativa förslag i sitt dokument. Vid sidan av frågor om arbetsmarknad, löner, så för de även fram flera förslag när det gäller åtgärder inom skola, vård och omsorg som har jämställdhet som en utgångspunkt;

”I själva verket har det mesta av jobbskatteavdraget gått till män, RUT-bidraget används i huvudsak av de mest högavlönade på bekostnad av exempelvis barnomsorg och hemtjänst och jämställdhetsbonusen har inte haft någon mätbar effekt på mäns föräldraledighet. Det är ett faktum att majoriteten av dem som utförsäkrats ur sjukförsäkringen och som förlorat på skärpta villkor för deltidsarbetande i a-kassan är kvinnor. Det är ganska svårsmält att regeringen anser det vara en jämställdhetsvinst.” (Vänsterpartiet sid 24).

”I en väl utbyggd välfärdsstat justeras med andra ord en del av kapitalismens och könsmaktsordningens orättvisor. Omvänt vet vi att brist på välfärdstjänster av god kvalitet leder till ökat obetalt arbete bland framför allt kvinnor. Det är därmed både samhällsekonomiskt rationellt och en avgörande förutsättning för ekonomisk jämställdhet att säkra allmän tillgång till bra välfärdstjänster.”(Vänsterpartiet sid 39).

”Den fortsatta urholkningen av den offentliga välfärden hotar kvinnors arbetskraftsdeltagande genom att alltmer omsorgsarbete måste utföras oavlönat i hemmet. Privatiseringarna av vård, skola och omsorg urholkar välfärden och innebär att friska och ”lönsamma” patienter prioriteras framför sjuka och olönsamma. Vänsterpartiet motsätter sig denna utveckling. Det ska vara förbjudet med vinstdrivande bolag i vård, skola och omsorg. Detta bör riksdagen besluta.” (Vänsterpartiet sid 27).

Såväl miljöpartiet som vänsterpartiet vill mer när det gäller en politik för att främja en jämställd utveckling för kvinnor och män på de flesta samhällsområdena. Om de skulle få betyg enligt samma femgradiga skala som alliansregeringen och socialdemokraterna, så har miljöpartiet arbetat ihop till en trea och vänsterpartiet en fyra.

De slutliga betygen efter en jämställdhetsspaning i de olika vårbudgetdokumenten 2012 blir därmed:

För den som vill sätta egna betyg, så rekommenderar jag en genomläsning av dokumenten som finns att hämta via länkarna nedan:

 

 

Alliansegeringens vårbudget 2012:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/05/29/54067b1a.pdf

 

Socialdemokraternas vårbudget 2012:
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/2012/VAM_2012.pdf

 

Miljöpartiets vårbudget 2012:
http://www.mp.se/files/258800-258899/file_258847.pdf

 

Vänsterpartiets vårbudget 2012:
http://www.vansterpartiet.se/images/stories/Vansterpartiets_varbudgetmotion_2012-1.pdf

 

Sveriges Kvinnolobbys analys av regeringens höstbudget 2011 finns att hämta som PDF via:
http://www.sverigeskvinnolobby.se/

 

Annonser
3 kommentarer leave one →
 1. maj 7, 2012 7:38 f m

  Kul att se dig blogga igen Lars.
  Läsvärt som alltid.

  • maj 7, 2012 8:43 f m

   Tack Lars P
   Även om jag varit passiv ett tag, så har jag följt din blogg regelbundet.
   Lars B

Trackbacks

 1. Jämställdhetens haverikommissioner « Lars Bäck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: