Skip to content

En gökunge i det statliga boet

augusti 24, 2011

En stegvis omfattande privatisering av statlig verksamhet är sanningen bakom en liten notis om en ny myndighet. Alliansregeringens mål är avveckling av statliga arbetstillfällen genom outsourcing. Än så länge verkar inte facket upptäckt gökungen i myndighetsboet.

I flera av dagens medier återfinns en liten notis som förefaller vara en glädjande regionalpolitisk nyhet när det gäller statliga arbetstillfällen i Gävle och Östersund.

”En statlig utredning föreslår att en ny servicemyndighet bildas som ska sköta administrationen för alla landets övriga myndigheter. – Det finns pengar att tjäna på stordrift, säger kanslirådet Karin Edin, som varit expert i utredningen, till Länstidningen i Östersund. Gävle och Östersund föreslås bli myndighetens placering. Genomförs förslaget kan staten spara uppåt 300 miljoner kronor per år, beroende på antalet myndigheter som ansluts.” (LT Östersund 110824)

Det låter trevligt, men efter en granskning av regeringens kommittédirektiv och den färdiga utredningen framträder en helt annan version av alliansregeringens mål med etableringen av en ny myndighet. Det handlar helt enkelt om en etappvis privatisering av statlig administration och kompetens via s.k. outsourcing som påbörjas den 1 januari 2012. Chansen är stor att vi kommer att få se samma utveckling på detta område som inom skola, vård och omsorg. Ett antal riskkapitalbolag kan snabbt ta över stora delar av den statliga administrationen.

I det första steget läggs den nuvarande ekonomienheten inom Skatteverkets verksamhetsstöd och delar av Försäkringskassan verksamhetsstöd samman till den ny statliga Servicemyndigheten. Verksamheterna ska vara kvar i Gävle respektive Östersund, dvs. där de finns idag. Inledningsvis beräknas omkring 90 personer och på sikt cirka 125 personer arbeta vid den nya myndigheten.

”Servicecentrets tjänsteutbud ska initialt omfatta löneadministration, rese- och utläggsadministration, beslutsskrivning, tjänstepensionsadministration, kundfakturering och kundreskontra, leverantörsreskontra, anläggningsredovisning, löpande redovisning och bokslut, stöd för e-beställningar samt tidredovisning.” (SOU 2011:38 sid 33)

”Myndigheters anslutning till servicecentret ska i första hand ske på frivillig basis. En utgångspunkt ska dock vara att myndigheter som inte vill ansluta sig måste visa att den aktuella verksamheten sköts minst lika effektivt i egen regi eller på annat sätt.” (SOU 2011:38 sid 71)

Hjälper inte den så kallade frivilligheten, så behöver alliansregeringen bara skriva några rader i ett regleringsbrev samt skära ned lite på de administrativa anslagen i budgetpropositionen, i det fall någon myndighet eventuellt skulle trilskas. Eller som regeringen uttrycker det; ”Om det därefter skulle dröja med en bred anslutning av myndigheter på frivillig basis kan det finnas skäl att skärpa det generella förändringstrycket.” (Dir 2010:117 sid 10)

Även om det officiellt talats om effektivisering, besparingar och att skapa beredskap för de stora pensionsavgångarna inom statliga myndigheter, så är målet inte att skapa en stor myndighet i Gävle och Östersund. Målet är istället att samla administration för att sedan handla upp tjänster och datakapacitet genom outsourcing. Den nya servicemyndigheten kommer i praktiken fungera som en rangerbangård för administrativa tjänster. Detta framgår såväl av kommittédirektiven som den färdiga utredningen, men är som vanligt skrivet på neosvenska.

”Regeringens bedömning är att en ökad samordning och standardisering inom staten borde kunna göra den statliga ekonomi- och personaladministrationen attraktiv för privata aktörer och därmed stimulera utvecklingen av en fungerande marknad för dessa tjänster som statsförvaltningen sedan, via det myndighetsgemensamma servicecentret, kan tillvarata genom offentlig upphandling.” (Dir 2010:117 sid 6)

”Regeringens bedömning är att en ökad samordning och standardisering inom staten borde kunna göra den statliga ekonomi- och personaladministrationen attraktiv för privata aktörer och därmed stimulera utvecklingen av en fungerande marknad. När en fungerande marknad finns kan statsförvaltningen sedan via servicecentret tillvarata dess fördelar genom offentlig upphandling. Regeringen ser vidare att en ökad grad av samordning och kompetenskoncentration samt användning av gemensamma och öppna standarder innebär en stärkt upphandlingsposition mot externa leverantörer. Mot denna bakgrund ska servicecentrets utgångspunkt vara att inte utföra tjänster i egen regi om en privat aktör kan utföra dem mer kostnadseffektivt med bibehållen kvalitet.” (SOU 2011:38 sid 31-32)

Sammantaget innebär det att antalet anställda vid myndigheterna kommer att minska. Istället blir det möjligt för de privata företag som vinner anbuden att förlägga verksamheten i låglöneländer, vilket redan sker idag. Det som förvånar i sammanhanget är att inga fackliga organisationer på det statliga området verkar ha upptäckt att det är på väg att hamna en gökunge i det statliga myndighetsboet.

Vid regeringsskifte kan det bli problem för den nya socialdemokratiska regeringen att förändra verksamheten. Det räcker bara för den nuvarande regeringen att se till så att avtalen med det privata företagen är tecknade på lång tid och med omfattande vitesklausuler. Kom ihåg att den tidigare Bildtregeringen tecknade ett 30-årigt avtal för Arlandabanan.

Till sist går det att konstatera att det är som vanligt, en av alliansregeringens inspirationskällor är Svenskt Näringsliv. För några år sedan kom deras rapport ”Konkurrensutsättning” som berättade vilka fantastiska effektiviseringsvinster som kunde göras om delar av offentlig verksamhet fick skötas av det privata näringslivet.

Servicemyndigheten känns därför som ett beställningsverk som den neoliberala tepåsehögern i regeringen nu är på väg att leverera till näringslivet. Riskapitalbolagen står säkert i startgroparna, redo att förvandla statliga anslag till vinster någonstans i världen.

Läs gärna de tänkvärda bloggarna till höger på denna sida→→→→→→→→→

Ett myndighetsgemensamt servicecenter SOU 2011:38:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/66/06/7d42142c.pdf

Regeringens kommittédirektiv Dir 2010:117
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/51/85/594d3332.pdf

Regeringens pressmeddelande 101104:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/13455/a/155114
 Svenskt Näringsliv Rapport Konkurrensutsättning:
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00002/Konkurrensuts_ttning__2065a.pdf
 Några medielänkar:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4660133
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-servicemyndighet-foreslas
 http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.705786-ny-servicemyndighet-foreslas
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-servicemyndighet-foreslas_6410756.svd
 http://ltz.se/nyheter/inrikes/1.3836157-ny-servicemyndighet-foreslas

 

Annonser
2 kommentarer leave one →
  1. Maria permalink
    augusti 24, 2011 7:30 e m

    Och jag som trodde att det handlade om att få nya arbetstillfällen i Östersund. Jag hade ingen aning om att det kunde förhålla sig så här. Bra att du skrev om det.

  2. Jenny permalink
    augusti 24, 2011 8:58 e m

    Outsourcing är väl det mest överskattade som finns vad gäller kostnadseffektivitet. Man glömmer att räkna med alla fel som oundvikligen inträffar när en helt oinsatt person skall sköta exempelvis fakturor enligt löpande bandprincipen. Min mångåriga erfarenhet av allehanda outsourcing är att det blir så mycket fel så att det krävs extra resurser att reda ut dem. Oftast är outsourcingföretagen inte kapabla att reda ut felen, eftersom de inte är insatta i verksamheten. Finns många skräckexempel när man som kund är i händerna på outsourcingföretaget som inte tar ansvar för någonting. Fruktansvärt osmidigt, alla kommer i kläm; personal, kunder och leverantörer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: