Skip to content

Snart Gör Det Själv-sjukvård i Skåne

juli 20, 2011

Sjukvården i Skåne ”mår inte bra”. För lite personal, hårda besparingskrav och klinikchefer som tvivlar om det går att erbjuda bra vård är en del av ”diagnosen”. Nu har de fackliga organisationerna skickat ett gemensamt brev om vårdkrisen till politikerna i Region Skåne.

”Det är nu dags att ta nästa steg i utvecklingen av den skånska hälso- och sjukvården. Vi står inför flera stora förändringar där vi ska höja kvaliteten och öka tillgängligheten med målet att bli bäst i Sverige på vård.” ”Under planperioden är tillgänglighet, patientsäkerhetsfrågor samt preventivt och hälsofrämjandearbete högt prioriterat.”

Så står det på sid 22 i den ”Budget och verksamhetsplan 2011” som den styrande majoriteten i Region Skåne tagit fram. Men av ett öppet brev som samtliga fackliga organisationer vid Skånes universitetssjukhus skickat till regionstyrelsen framgår det att verkligheten inte stämmer så väl överens med de vackra orden ovan.

”De fackliga organisationerna på Skånes universitetssjukhus har under de senaste månaderna fått många signaler från medlemmar om den oro som finns ute i verksamheterna. Överbeläggningar, externa patienter och överbelastade jourlinjer har gjort personalens arbetsmiljö hårt ansträngd och stressrelaterade symptom blir allt vanligare.
Att hårda besparingskrav, som leder till indragning av tjänster och förändring av organisationen, sker mitt under semestertider skapar oro hos våra medlemmar. Finns mitt jobb kvar efter semestern?”(Ur brevet från de nio fackliga organisationerna 110715)

Detta brev är bara en punkt på en lång lista av händelser som präglat situationen vid SUS i Malmö och Lund. Personalflykt samt anmälningar enligt Lex Maria till Socialstyrelsen och påpekanden från Arbetsmiljöverket är andra inslag i den tilltagande sjukvårdskris som skapats av majoriteten i Region Skåne som säger sig arbeta för en bättre vård- och personalpolitik än den som da facto bedrivs.

Kvinnolöner och Sveriges högst betalde landstingsdirektör

”Vårdens största tillgång är våra medarbetare men våra personalkostnader utgör vårdens största kostnader. För att få en effektiv vårdproduktion krävs produktionsplanering och en effektiv bemanning.”
”Lönesättningen ska ske ur ett koncernperspektiv och osakliga löneskillnader ska inte förekomma.”

De raderna finns i budget och verksamhetsplan 2011 för Region Skåne på sidorna 30 och 31. Men istället så har Region Skåne ändrat sin policy när det gäller exempelvis lönesättning för sjuksköterskor och slutat att relatera lönerna till läkarna, numera utgår Region Skåne från vad andra kvinnodominerade yrkesgrupper har betalt, vilket framgår av nedanstående uttalande;

”I dag gör vi en annan värdering. Vi tycker att det är mer adekvat att jämföra med andra kvinnodominerade områden med liknande utbildning, säger Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam”

Men det finns en vilja hos Region Skåne att jämföra löner med andra grupper på arbetsmarknaden.

”Det är en dynamisk region. Lönerna i Skåne, de sammantagna lönerna på hela arbetsmarknaden, ligger högst i Sverige just nu. Vi har fått en regiondirektör vi vill ha, han har påbörjat ett arbete som vi vill att han ska slutföra, det skulle bli ett stort avbräck för regionen om vi bytte regiondirektör just då”

Sagt av Pia Kinhult, moderat regionstyrelseordförande i Region Skåne, till Sydsvenska Dagbladet, apropå att landstingsdirektören lön höjts med 15 000 kronor i månaden och med 175 000 i månadslön blivit Sveriges högst betalde landstingsdirektör.

Det innebär även att det går sju sjuksköterskor eller nio undersköterskor på en landstingsdirektör. Ett intressant exempel på effektiv bemanning och koncernperspektiv i lönesättningen enligt målsättningarna i budgeten och verksamhetsplanen 2011 för Region Skåne?!

Fler patienter och färre personal

”En anledning till att de budgeterade resurserna inte räcker till är att patientbelastningen har ökat kraftigt. Inom akutsjukvården har inflödet av patienter ökat med 25 % under de senaste fem åren, medan det enbart under årets första fem månader ökat med hela 12 %.” (Ur brevet från de nio fackliga organisationerna 110715)

”Det är anmärkningsvärt att nedskärningarna fortsätter, det leder till att krisen riskerar att fördjupas. Sjukvårdsledningen på Sus har fått i uppdrag att spara mer än tidigare, samtidigt som patienttillströmningen ökar. Preliminära bedömningar som den borgerliga majoriteten nyligen presenterat är att personalstyrkan på Sus kommer att minska med cirka 500 personer. Sjukhuset har redan idag problem med bemanningen; blir nedskärningarna verklighet kommer sannolikt antalet vårdplatser att minska ytterligare. Det är just bristen på vårdplatser och personal som enligt Socialstyrelsen orsakat två tragiska dödsfall på Sus på kort tid.” (Ur debattartikel från Henrik Fritzon (s), oppositionsråd i Region Skåne, Sydsvenskan 110712)

Med tanke på raderna i budgeten och verksamhetsplanen om produktionsplanering, effektiv bemanning och öka tillgängligheten är det kanske dags att tänka nytt och införa Gör Det Själv-sjukvård för de vanliga skåningarna med låg- och medelinkomst?

Det skulle ju vara den optimala lösningen på det större patientinflytande som alliansen alltid brukar säga att de strävar efter med hjälp av olika vårdvalsmodeller. De mer bemedlade invånarna i exempelvis Vellinge har förmodligen redan ordnat sin sjukvård med privata lösningar som subventioneras av andra skattebetalare.

Läs gärna bloggarna som finns i den högra spalten på denna sida

Det gemensamma brevet från 9 fackliga organisationer 110715:
http://www.sktftidningen.se/sites/default/files/zdocs/skrivelse_fran_fackliga_org_pa_sus1.doc

Region Skåne Budget och verksamhetsplan 2011:
http://skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/OmRegionSkane/ekonomi/budget/Budget_2011_webb.pdf

Tidnings- och debattartiklar om sjukvårdskrisen i Skåne:
http://www.sktftidningen.se/artikel/fack-gar-samman-i-protest-mot-sparkrav-57242

http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/18/fler-varnar-for-personalfl/index.xml

http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/15/hogst-betalde-chefen-hojde/index.xml

http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/14/region-skane-infor-kvinnol/index.xml

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/06/28/klinikchefer-protesterar-m/index.xml

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1510303/Nedskarningarna-fortsatter.html

Annonser
One Comment leave one →
  1. Niels Karlinder permalink
    mars 12, 2013 2:14 e m

    Sjukvårdspolitikerna i region Skåne har tappat all kontroll över läget.Nu sluggar man vilt omkring för att ge illusion av handlingskraft och ställer till fruktansvärda skador ! Vore bra om man kunde starta ett sjukvårdsuppror och om möjligt begränsa allianspolitikernas framfart !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: