Skip to content

Dagens sjukförsäkring en beställning från Svenskt Näringsliv

juni 30, 2011

Omkring ett till två år tar det innan den borgerliga alliansregeringen levererar det som Svenskt Näringsliv, Timbro och andra neoliberala propaganda- och påtryckargrupper beställt. Anders Borgs s.k. angrepp på näringslivet är bara ett spel för gallerierna.

I dag har media upptäckt att regeringen mycket väl kände till konsekvenserna av den nya sjukförsäkringen. I morse kom en artikel i Göteborgs-Posten och sedan följde andra artiklar och medieinslag i radio och TV. Även många bloggare såsom exempelvis Peter Johansson (Röda Berget) och Johan Westerholm (Mitt i steget) se länkar nedan, har varit aktiva och uppmärksammat att regeringen försökte ”mörka” effekterna av de nya omänskliga sjukförsäkringsreglerna.

Personligen blir jag inte förvånad eftersom den borgerliga alliansregeringens politik på detta område, som de flesta andra områden, är ett exempel på att de levererar den politik som Svenskt Näringsliv, Timbro och andra neoliberala propaganda- och påtryckargrupper beställt. Den normala ”inkubationstiden” mellan olika neoliberala krav och regeringens leverans brukar vara cirka ett till två år.

Visst brukar finansminister Anders Borg ibland angripa ”näringslivet”, men det är ett spel för gallerierna för att försöka upprätthålla fasaden av ”det nya arbetarpartiet” enligt ”propagandaministern” Per Gerhard Schlingmann:s recept. Ett spel som stundtals påminner om den verksamhet som bedrevs i huset på bilden här intill. Läs nedanstående utdrag ur en debattartikel från 2008 och Svenskt Näringslivs rapport från 2007 och dra dina egna slutsatser. Om ni inte är vana att läsa ”neosvenska”, så kan det vara en hjälp att ta ut nyckelord och ersätta dem med motsatsen, ungefär som nyspråk i George Orwells 1984.

Debattartikel från 2008

”Enligt en färsk undersökning från OECD tillhör Sverige de länder som har störst acceptans för svartarbete. Denna negativa utveckling har lett till kraftigt ökade kostnader för socialförsäkringssystemet. Om man utgår från storleksordningarna i flera färska studier, till exempel av Yann Algan och Pierre Cahuc, kommer en fortsatt erodering att orsaka större kostnadsökningar för välfärdssystemen än den ökande andelen äldre. I själva verket är inte äldrechocken i sig ett hot. Äldre är oftare friska och skulle i framtiden kunna arbeta längre och med mindre frånvaro. Ett stort problem blir det bara om allt fler i stället ser socialförsäkringar som ett alternativ till arbete. I detta ljus måste alliansregeringens åtstramning av reglerna för sjukförsäkring och a-kassa ses. En ny svensk studie från IFAU visar att sjukfrånvaro ökar kraftigt när fler i ens närhet är sjukskrivna. Mer generösa socialförsäkringar skapar en mer tillåtande inställning till att ta emot bidrag.”(Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv och Nima Sanandaji, Captus, Sydsvenskan 080807)

”En generös välfärd kräver att medborgare ställer upp på en stram social norm. Denna undergrävs av retoriken och opinionsbildningen för ett mer generöst system, och tvingar i praktiken fram nedskärningar. Om Sverige i stället fick en retorik som upprätthöll arbetslinjens sociala normer, då skulle också välfärdssystemen kunna vara mindre restriktiva.”(Stefan Fölster, Svenskt Näringsliv och Nima Sanandaji, Captus, Sydsvenskan 080807)

Svenskt Näringslivs rapport 2007

”En svårighet i det nuvarande försäkringssystemet är att många individer befinner sig i gränslandet mellan flera olika ersättningsslag: sjukpenning, sjukersättning och/eller arbetslöshetsersättning. Försäkringen bör därför utformas med syftet att så få som möjligt hamnar i marginalen och där incitament finns att aktivt tillvarata resterande arbetsförmåga. Inledningsvis bör sjukpenning och sjukersättning slås samman till en enhetlig inkomstbortfallsförsäkring mot ohälsa.” (Framtidens sjuk, arbetsolycksfalls och arbetslöshetsförsäkring, januari 2007, sid 4)

”Sjukpenningsersättningen bör utformas med en fallande ersättningsnivå, med samma utgångsersättning och avtrappning som i arbetslöshetsförsäkringen. För att undvika marginaleffekter mellan sjukpenning- och sjukersättningsperiod bör dessa ersättningsformer slås samman till ett och samma ersättningsslag: Sjukpenning vid arbetsoförmåga till följd av ohälsa. Detta medför inte någon absolut bortre ersättningsgräns, utan systemet utformas genom att stegvis minska kompensationsnivån utifrån en strikt, på förhand fastställd tidsram. För att motverka att individer rör sig mellan sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen till följd av skillnader i ersättningsnivåer är det viktigt att dessa system följs åt.” (Svenskt Näringslivs rapport – Framtidens sjuk, arbetsolycksfalls och arbetslöshetsförsäkring, januari 2007, sid 4)

”En sjukskriven anställd som endast bedöms ha arbetsförmåga hos annan arbetsgivare ska föras över till arbetslöshetsförsäkringen. Tydliga regler om vid vilken tidpunkt och på vilket sätt detta ska fastställas måste utarbetas. För att incitament ska finnas för en överflyttning till arbetslöshetsförsäkringen, går den försäkrade in i arbetslöshetsförsäkringens första ersättningsperiod, vilket innebär den högsta ersättningsnivån under de första 200 dagarna i arbetslöshetsförsäkringen. Detta ska ställas till alternativet att stå kvar i sjukförsäkringen där nästa ersättningssänkning äger rum efter 200 dagar.” (Svenskt Näringslivs rapport – Framtidens sjuk, arbetsolycksfalls och arbetslöshetsförsäkring, januari 2007, sid 5)

”Det finns stora behov av en reformering av sjukförsäkringen. En sådan reformering bör kännetecknas av tydliga ekonomiska drivkrafter för alla aktörer att främja arbetslinjen.” (Svenskt Näringslivs rapport – Framtidens sjuk, arbetsolycksfalls och arbetslöshetsförsäkring, januari 2007, sid 6)

Svenskt Näringslivs rapport om sjukförsäkringar, januari 2007:
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00008/Framtidens_sjuk-__arb_8639a.pdf
Artiklar:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article354163/Svensk-retorik-undergraver-valfarden.html
 http://www.svd.se/naringsliv/borg-till-angrepp-mot-naringslivet_3157451.svd
 http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.664219-skrev-hemligt-pm-om-sjukforsakringen
Bloggar:
http://rodaberget.wordpress.com/2011/06/30/reinfeldt-blaljog-i-regeringsforklaringen/
 http://mitt-i-steget.blogspot.com/2011/06/besvarande-sa-bill-mest-svarande-sa.html

 

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: