Skip to content

Husbondens röst del 2 – vår ”oberoende” riksbank

juni 29, 2011

Igår meddelades att Riksbankschefen Stefan Ingves fortsätter i sex år till. Eftersom bank- och finansvärlden jublar, så väcks frågan om varför den nuvarande riksbankschefen är så populär samt vilka som Sveriges Riksbank är oberoende gentemot sedan 1999.

För tre veckor sedan skrev jag på denna blogg följande rader: ”Riksbanken blev formellt ”oberoende” 1999 efter beslut i riksdagen. Riksbankens ställning och roll regleras i ett flertal lagar, främst är det riksbanklagen samt regeringsformen som beskriver ”vår” Riksbanks roll. ”Ingen myndighet får bestämma hur Riksbanken skall besluta i frågor som rör penningpolitik”. (Regeringsformen 9 kap 13§)
 

I efterhand framstår det mest som om Riksbanken blev oberoende av folkets valda representanter, riksdag och regering. Däremot finns det alltjämt finnas ett antal ekonomer som vandrar runt mellan uppdrag och anställningar inom näringsliv, banker, finansdepartementet och dess expertgrupp för studier i offentlig ekonomi, (ESO), Finanspolitiska rådet, SNS och andra liknande församlingar för” troende” neoliberaler. Dessa ekonomer upprepar unisont med en röst samma neoliberaler toner år efter år, vem som är husbonden i detta sammanhang är uppenbart för mig.” (Lars Bäck – tankar om samtiden 110608)

Finansvärlden jublar

När nyheten om att Stefan Ingves får fortsätta i ytterligare sex år blev känd, så kom snart positiva kommentarer från bankvärlden i media. Se nedanstående urval;
”SEB:s chefekonom Robert Bergqvist anser att det hade skapat stor osäkerhet kring Riksbankens penningpolitik om Stefan Ingves hade lämnat sin post.
Det hade varit väldigt olyckligt om han hade avgått för då hade halva direktionen lämnat och det hade gått stick i stäv med andan när man skapade den nya organisationen; att man inte ville göra för stora förändringar i direktionen.” (SvD 110628)

”Stefan Ingves har skött sig bra på posten som riksbankschef och marknaden gillar att han sitter kvar, enligt Nordea. Framför allt hanterade han finanskrisen bra.
– Jag tror att marknaden kommer att ta det positivt i den bemärkelsen att det blir en fortsatt stringens i det som Riksbanken håller på med. Framför allt genom finanskrisen visade det sig viktigt att ha någon vid rodret som hade varit med liknande situationer tidigare, vilket Ingves har varit, säger Mikael Sarwe, analyschef på Nordea, till TT.” (SvD 110628)

”Det bör inte vara något större problem för Riksbanken att två ledamöter i direktionen byts ut vid årsskiftet, men om även Riksbankschefen Stefan Ingves skulle välja att lämna sin post skulle det vara mer besvärligt. Det säger Michael Boström, chefsanalytiker vid Danske Markets.” (Affärsvärlden 110121)

Av det sista citatet framgår att Stefan Ingves redan innan gårdagens nyhet haft höga poäng bland de neoliberala finansmatadorerna. Via FB-vännen Lars Björk så fick jag en DN-debattartikel som delvis förklarar riksbankschefens popularitet bland bankvärldens ledande företrädare. Se exempelvis den fromma förhoppningen nedan:

”Något förenklat innebär det nya kravet att bankerna måste ha minst 7 procent i eget kapital. Överenskommelsen innebär också att myndigheterna kan lägga på ytterligare kapitalkrav på 2,5 procent om konjunkturen eller kreditcykeln skenar iväg.” (Stefan Ingves, RB & Martin Andersson FI , DN Debatt 101006

Vad som inte debattörerna lyfte fram i samma artikel, var att denna ”tuffa reglering” inom ramen för det s.k. Basel III-reglerna ska vara fullt införda den 1 januari 2019. D.v.s. om sju och ett halvt år, innan dess lär vi nog få uppleva flera finanskriser som normal- och låginkomsttagarna som vanligt får betala med sämre välfärd. I sammanhanget kan det även vara värt att notera att finanssektorn hanterar värden som är omkring fyra gånger större än Sveriges BNP.

En garant för ”business a usual”

En annan orsak till att chefen för vår ”oberoende” riksbank är så populär går att finna i det tal som Stefan Ingves höll i Oslo förra året;
”Ansträngningar görs för närvarande att på ett bättre sätt inkludera finansiella variabler i centralbankernas prognosmodeller. Ett närliggande problem är att fastighetspriser och låntagande ibland även drivs av psykologiska faktorer. Sådana faktorer är svåra att fånga i ekonomiska modeller, som ju ofta bygger på ett antagande om att aktörerna agerar rationellt. Centralbanker tvingas därför ofta tänka utanför ramarna och även förlita sig på sitt omdöme”. (Stefan Ingves tal sid 5, Oslo 101118)

Översatt från neosvenska betyder detta att de dominerande ekonomiska doktrinerna bygger på teoretiska modeller och när dessa inte ger någon vägledning, så kokar centralbankerna ihop egna lösningar som följer de neoliberala grunderna.

”En av de största utmaningarna när man ska utforma ett nytt regelverk kommer att vara att få till rätt balans. Å ena sidan måste reglerna vara tillräckligt hårda för att faktiskt minska risken för en finanskris. Å andra sidan får de inte vara så stränga att de medför onödiga kostnader för finanssektorn. Det gäller att ”reglera lagom”. (Stefan Ingves tal sid 5, Oslo 101118)

”När det gäller frågan om styrning måste vi även ta hänsyn till det som kallas ”politisk ekonomi”. Den lösning som är effektivast i teorin kanske inte kan förverkligas om den strider mot intressena hos dem som har makt och inflytande.” (Stefan Ingves tal sid 6, Oslo 101118)

Två klargörande uttalanden som tydligt indikerar att ”vår oberoende” Riksbank är hänsynsfull och bryr sig om vad marknaden tycker, samt att de inte kommer att utmana de finansiella maktcentra som finns.

Centralbanker måste se till att man har en tillräcklig kapacitet att skjuta till likviditet för att täcka plötsliga behov, men samtidigt upprätthålla starka incitament så att inte banker och marknader förlitar sig på lån från centralbanken i stället för från sina normala kanaler.” (Stefan Ingves tal sid 8, Oslo 101118)

När det kommer en ny kris, så kommer Riksbanken precis som hösten 2008 se till att de kan ”ragga kapital” och säkra bank- och finansvärldens intressen. Med en sådan riksbankschef kan den s.k. marknaden fortsätta sin verksamhet enligt mottot ”business as usual”.

Tidningsartiklar:
http://www.dn.se/debatt/lagre-vinster-i-bankerna-kan-bekosta-stramare-regler

http://www.svd.se/naringsliv/riksbankschefen-sitter-kvar_6278808.svd
http://www.affarsvarlden.se/hem/bank_finans/article3075380.ece

 
Stefan Ingves tal i Oslo:
http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2010/101118_ingves_norgesbank.pdf

 
Tidigare blogg:
https://larsback.wordpress.com/2011/06/08/husbondens-rost/

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: