Skip to content

”Välfärdsavvecklingsrådets” rapport – mer vinster för privata bolag

juni 17, 2011

Regeringens s.k. välfärdsutvecklingsråd vill i praktiken utveckla den privatägda sektorn och överlämna äldre som är olönsamma till kommunerna. Rådet borde kallas välfärdsavvecklingsrådet eftersom deras förslag kommer leda till avveckling av den generella välfärden.

Fri etableringsrätt inom äldreomsorg och hemtjänst samt en ”äldrepeng” som ska vara lika stora för samtliga aktörer på den s.k. marknaden. Det är några förslag ur den delrapport som det s.k. välfärdsutvecklingsrådet överlämnade till regeringen den 15 juni.

Det var välfärdsutvecklingsrådets ordförande Signhild Arnegård Hansen som överlämnade den första delrapporten till med socialminister Göran Hägglund (Kd), näringsminister Maud Olofsson (c) och barn- och äldreminister Maria Larsson (Kd). Talesättet – som man ropar från man svar – uppfylldes av delrapporten som innehöll förslag till hur avregleringen i äldreomsorg och hemtjänst ska ta fart, vilket regeringen önskat sig via uppdragsbeskrivningen för rådet.

Fri etablering och ”äldrepeng”

Av rapporten framgår exempelvis att; ”Valfrihetssystemen bör utvecklas i riktning mot hur friskolereformen fungerar i dag. Med etableringsrätt som princip men ett nationellt godkännande av utföraren.”( Sid 18 Välfärdsutvecklingsrådet)

Rådets majoritet vill även i praktiken att de ska finnas en slags variant av skolans s.k. elevpeng, i detta sammanhang kan den nog kallas ”äldrepeng”.

”Ett förslag är att lagstiftningen skärps med en explicit skrivning om lika ersättning för utförd tjänst oavsett driftsform. Som ett första led i denna process måste samtliga kommuner öppet särredovisa den faktiska kostnaden för äldreomsorgen. Denna kostnad bör sedan ligga till grund för ersättningen till såväl de privata som kommunala utförarna.” (Sid 9 Välfärdsutvecklingsrådet)

”Ett snarlikt förslag är att lagstiftningen, i likhet med dansk lag, skärps genom att ersättningen till privata utförare helt baseras på den kommunala utförarens kostnader. I praktiken innebär det att de privata utförarna ges möjlighet till en efterreglering av ersättningen i de fall som den kommunala utföraren har överskridit sina budgeterade kostnader.” (Sid 9 Välfärdsutvecklingsrådet)

Vårdbehovssegregation

Det är inte särskilt svårt att inse att detta precis som på skolans område kommer att leda till en tilltagande uppdelning, en slags vårdbehovssegregation, av de äldre på ett nytt sätt. Fri etableringsrätt i kombination med ”äldrepeng” innebär att det blir möjligt för privata bolag att aktiva söka de kunder/äldre som ger bäst lönsamhet för privat hemtjänst- och äldreomsorgsverksamhet. D.v.s. det privata bolaget tar de minst vårdkrävande ”kunderna” och låter kommun/landsting behålla de mer vårdkrävande. Det skapar givetvis bättre förutsättningar för att få höga vinster* i verksamheten för de privata aktörerna. *Vinster = skattemedel som inte går till vård av äldre.

Ideella dimridåer

Som vanligt finns det lite dimridåer i materialet såsom exempelvis; ”Den generella principen bör vara att för alla utförare – privata som offentliga, små som stora, ideella som vinstdrivande bör gälla lika villkor, lika tillämpning och lika påföljd.” (Sid 6 Välfärdsutvecklingsrådet

Några pliktskyldiga rader om små ideella och kooperativa aktörer återkommer på flera ställen i rapporten. Men erfarenheterna från skola och sjukvård visar att stora bolag tar hand om de stora lönsamma objekten genom anbud eller uppköp av små aktörer. Redan idag finns flera av de stora aktörerna redan på plats inom hemtjänst- och annan äldreomsorgsverksamhet.

Med denna delrapport hamnar regeringens välfärdsutvecklingsråd föga förvånande på samma ståndpunkt som näringslivets propaganda- och lobbyorganisation Timbro. I dess rapport som kom för en vecka sedan finns exempelvis nedanstående rader:

”Inför fri etableringsrätt inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Precis som i primärvården skulle en lag som innebär att kommunerna måste införa ett kundvalssystem kunna öka valfriheten inom hemtjänst och äldreomsorg. Redan i dag finns det ett antal kommuner som har infört kundvalssystem på eget initiativ och även i andra kommuner finns privata aktörer genom exempelvis entreprenader. Men att bara 13,5 procent av den kommunala verksamhet som riktar sig mot äldre och funktionshindrade utförs av privata aktörer visar att det finns stort utrymme för att konkurrensutsätta äldreomsorgen.” (Sid 26 Avreglera mera – Timbro)

Sammanfattningsvis borde regeringen s.k. välfärdsutvecklingsråd kallas välfärdsavvecklingsrådet eftersom deras förslag kommer leda till avveckling av den generella välfärden. Såväl gemensamma skattemedel som den generella välfärden kommer att blåsa ut genom fönstret.

Läs hela rapporten, i den finns även Kommunals skrivelse mot förslagen. Se även min tidigare blogg – Avreglering till vilket pris som helst. ( Se länkar nedan)

Välfärdsutvecklingsrådet delrapport juni 2011:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/09/37/1591659a.pdf
 Timbros rapport ”Avreglera mera”:

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668154.pdf
Avreglering till vilket pris som helst:

https://larsback.wordpress.com/2011/06/13/avreglering-till-vilket-pris-som-helst/
 Välfärdsutvecklingsrådet och dess ledamöter:

http://www.regeringen.se/sb/d/3133/a/155926

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: