Skip to content

Avreglering till vilket pris som helst

juni 13, 2011

”Avreglera mera” heter den neoliberala propagandabyrån Timbro:s senaste rapport. Snart kommer regeringens välfärdsutvecklingsråd med en rapport som väntas föreslå ytterligare avregleringar. Att avskaffa anställningsskydd och arbetstidslagar är ett delmål för ”avreglerarna” på vägen till det fria marknadsekonomiska ”paradiset”.

Timbro är som de flesta vet en s.k. ”tankesmedja” som startades av näringslivet 1978 och som alltjämt finansieras indirekt av Svenskt Näringsliv via Stiftelsen Fritt Näringsliv. Fem år tidigare, 1973 bildades ”The Heritage Foundation” i Washington DC av troende neoliberaler från amerikanska storföretag och högerflygeln inom det republikanska partiet. Noterbart är att grundarna var missnöjda med Richard Nixon och tyckte att han hade en allt för liberal attityd!

Sedan dess har den amerikanska stiftelsen aktivt burit fram och givit stöd till främst de republikanska presidenterna Reagan samt far och son Bush. Numera publicerar ”The Heritage Foundation” årligen sitt ”Index of Economic Freedom”, en form av en internationell topplista över de länder som kommit längst när det gäller att skapa ett marknadsekonomiskt ”paradis” enligt de neoliberala dogmerna. I organisationens förtroenderåd sitter storföretagsledare och republikaner, dess högsta beskyddare är lady Margaret Thatcher.

Kriterierna för poängsättning och placering på denna topplista är en grund för den rapport, ”Mera avreglering” som Timbro publicerade i fredags den 10 juni och lanserade via en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle. Författaren till rapporten Maria Eriksson, f.ö. också chefredaktör för moderaternas nättidskrift ”Svensk Tidskrift”, pekar i rapporten på de kriterier som ”The Heritage Foundation” har för sina bedömningar.

”Att Sveriges arbetsmarknad är hårt reglerad framgår också av 2011 Index of Economic Freedom. I ett internationellt perspektiv är den ekonomiska friheten i Sverige relativt stor (plats 22 av 179 rankade länder), men när det gäller ”labor freedom” ligger Sverige efter länder som Kina, Tadzjikistan och Uzbekistan, vars samlade omdömen är delvis eller totalt ekonomiskt ofria.” (Timbro – Avreglera mera, sid 25)

Sänkta löner och snabbare avsked

Den som följer upp kriteriet ”labor freedom” för att se vad det egentligen innebär, hittar följande definition;
” The labor freedom component is a quantitative measure that looks into various aspects of the legal and regulatory framework of a country’s labor market. It provides cross-country data on regulations concerning minimum wages; laws inhibiting layoffs; severance requirements; and measurable regulatory burdens on hiring, hours, and so on.

Six quantitative factors are equally weighted, with each counted as one-sixth of the labor freedom component:[1]
■Ratio of minimum wage to the average value added per worker,
■Hindrance to hiring additional workers,
■Rigidity of hours,
■Difficulty of firing redundant employees,
■Legally mandated notice period, and
■Mandatory severance pay”

Översatt från engelska via ”neosvenska” till svenska betyder detta att en förutsättning för att genomföra ytterligare och framgångsrika avregleringar enligt neoliberalerna bör vara att:
• Minimilöner (lägstalönerna) måste sänkas,
• Ny arbetskraft ska kunna anställas på korttid,
• Arbetstidens längd och förläggning (under dygnet) ska vara helt fri,
• Personal ska kunna avskedas direkt,
• Kortare uppsägningstider,
• Ingen lön under uppsägningsperioden.

Intressant i sammanhanget är att länder såsom; Bahrain, USA, Montenegro, Georgien, Rwanda, Kazakstan, Nigeria och Vitryssland anses ha lyckats bättre när det gäller dessa villkor på arbetsmarknaden än Sverige!

Moderat drivbänk

Eftersom Timbro i likhet med andra moderat- och näringslivsstyrda organisationer hittills fungerat som en drivbänk eller en plantskola för politiska initiativ, så är det inte en alltför kvalificerad politisk bedömning att anta att även denna inställning i sinom tid kommer att bli till realpolitik, dvs. regeringspolitik.

Förmodligen kommer vi att se de första förslagen till mer avreglering redan på onsdag den 15 juni 2011. Då i medieskuggan av partiledardebatten i Riksdagen kommer regeringens ”Välfärdsutvecklingsråd” att överlämna en rapport till Barn- och äldreministern Maria Larsson (kd).

I helgen som var markerade Kommunals ordförande Anneli Nordström sitt avståndstagande från den kommande rapport som majoriteten i regeringens ”Välfärdsutvecklingsråd” kommer att presentera. I SvT sa Anneli Nordström bl.a:

”-De vill väldigt gärna att det som handlar om friskolornas regler också ska gälla för till exempel äldreomsorgen. Men det undergräver det kommunala självstyret och den kommunala demokratin, säger Anneli Nordström, ordförande på Kommunal.”

Neoliberal önskelista

Detta uttalande borde vara en väckarklocka och en varningssignal även till de socialdemokrater och miljöpartister som fortfarande tror på ”lagom privatisering” eller att det går att tämja den kapitalistiska tigern eller att det alltjämt finns kvar några ”snälla kapitalister” av den gamla modellen. Ty den som läser Timbrorapporten ”Mera avreglering” kan konstatera vad som just nu finns på neoliberalernas ”önskelista” till alliansregeringen. Det är i korthet följande:

1. Inför fri etableringsrätt inom hemtjänsten och äldreomsorgen
2. Tillåt oberoende a-kassor
3. Reformera hyresregleringen
4. Alkohol och spel
5. Reglerat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
6. Effektivisera den kommunala plan- och byggprocessen

Den första punkten är förmodligen det som regeringens ”Välfärdsutvecklingsråd” kommer att föreslå i sin rapport på onsdag. När det gäller den andra punkten så innebär det förmodligen om kravet översätts från ”neosvenska” att kommersiella försäkringsbolag ska kunna få sälja arbetslöshetsförsäkringar istället för dagens koppling till de fackliga organisationerna.

Att reformera hyresregleringen innebär översatt s.k. ”fri hyressättning”, dvs. att fastighetsägare ska kunna få möjlighet att ta ut vilken hyra de vill. Den fjärde punkten som handlar om alkohol och spel betyder i korthet att Systembolaget och Svenska Spel ska avvecklas genom privatisering på samma sätt som Apoteket.

Slutligen innebär det näst sista förslaget att fjärrvärmenätet vars utbyggnad bekostats via kommunala skattemedel och värmetaxor under tidigare årtionden i praktiken ska skänkas bort till olika energiföretag som sedan kan ta betalt för investeringarna en gång till av de hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och villaägare som är anslutna till fjärrvärmenäten. (Detta gjorde Carl Cederschiöld (m) redan 2001 i Stockholm)

När det gäller en effektiviserad hantering av den kommunala plan- och byggprocessen är det svårt att än så länge bedöma vad neoliberalerna exakt vill. Troligen ser Timbro att diverse aktörer såsom konsultföretagen WSP, Grontmij, Sweco mfl. samt att byggföretag, exempelvis Skanska, JM och den från Solna numera välkända arenabyggaren PEAB ska kunna sköta och bestämma över den lokala planerings- och planprocessen istället för kommuner och länsstyrelser.

Av rapporten framgår också att Timbro trots allt tycker att avregleringen och privatiseringen av Apotek, Arbetsförmedling, Bilbesiktning, Järnväg, Kollektivtrafik, Flygtrafikledning, Primärvård samt El- och Telemarknaderna varit ganska bra. Men att de borde avreglerats snabbare och mer omfattande.

Privat poliskår

I debattartikeln i Dagens Samhälle slår Timbro och Maria Eriksson fast; ”Tittar vi på de totala kostnaderna i kommuner och landsting går bara en tiondel till köp av tjänster från privata utförare. Det visar på den potential som finns för ökad konkurrensutsättning. Framför allt visar det på vikten av att fortsätta avreglera och konkurrensutsätta den offentliga sektorn.”

Blir de neoliberala målsättningarna verklighet så känns tyvärr inte vare sig Robocop, Paul Verhoevens film från 1987 om en privatiserad poliskår eller Karin Boyes dystopiska bok Kallocain från 1940 som orimlig science fiction. För fältropet hörs redan – Avreglering till vilket pris som helst.

P.S. Naturligtvis ska priset vara lågt för de kapitalstarka köparna, men högt för oss övriga, ty då blir det lättare att tjäna ännu mera pengar på oss när vi tappat vårt sista inflytande som medborgare och reducerats till enbart kunder vars makt bestäms av plånbokens storlek. D.S

Timbros rapport ”Avreglera mera”:

http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668154.pdf
 The Heritage Foundation – 2011 Index of Economic Freedom:

http://www.heritage.org/index/
 Regeringens Välfärdsutvecklingsråd:

http://www.sweden.gov.se/sb/d/3133/a/155926
Kommunal kritiserar välfärdsutvecklingsrådets kommande rapport:

http://svt.se/2.22620/1.2451838/kommunal_kritiserar_stor_vardutredning
Timbros debattartikel i Dagens Samhälle den 10 juni 2011:

http://www.dagenssamhalle.se/artikel/vardvalet-kan-stupa-pa-genomfoerandet-313
Liberalisering, regler och marknader SOU 2005:4:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/37042
 DS 2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar:

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/03/62/97/d9cea1c9.pdf

Annonser
5 kommentarer leave one →
 1. Kristian Grönqvist permalink
  juni 16, 2011 10:13 f m

  Diger önskelista…

  • juni 17, 2011 11:47 e m

   Punkt 1 på önskelistan finns numera med på ”att-göra-listan” hos regeringens s.k. välfärdsutvecklingsråd som borde kallas ”välfärdsavvecklingsrådet” med tanke på vad de vill genomföra.

Trackbacks

 1. Timbros mumbo jumbo (IV) – nytt lästips | Lars Pålsson Syll – docendo discimus
 2. ”Välfärdsavvecklingsrådets” rapport – mer vinster för privata bolag « Lars Bäck
 3. Mer privatiserad infrastruktur nästa steg för alliansen « Lars Bäck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: