Skip to content

Genvägar och irrvägar

maj 29, 2011

Den som är emot genmanipulerad mat är en del av en ”labil opinion”. Så nedlåtande ser en regeringsanlitad expert på de personer som är GMO-tveksamma. Men nu ska opinionen övertygas med ekonomiska argument och försämrad livsmedelsinformation.

Via DN Debatt torgförde Torbjörn Fagerström den 29 maj sin okritiska hållning till genmanipulering av växter. Syftet var att givetvis att öka medias intresse för ”Genvägar eller senvägar – Ett seminarium om vad det kostar oss att avstå ifrån gentekniskt förädlade grödor i jordbruket.” Det genomförs den 31 maj i regeringskansliet lokaler i Rosenbad. Där kommer Torbjörn Fagerström senior advisor och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, presentera sin rapport.

Seminariet är arrangerat av Expertgruppen för miljöstudier som är en kommitté under Finansdepartementet. Enligt inbjudan har expertgruppen till ”uppgift att bredda och fördjupa underlaget för framtida miljöpolitiska avgöranden och därigenom förbättra förutsättningarna för att miljövårdens resurser får mesta möjliga effekt och måluppfyllelse.”

Miljardindustri

”Smakprov” på herr Fagerströms föga insmickrande syn på GMO-frågan finns i den aktuella debattartikeln: ”Situationen i EU är följande. Å ena sidan har vi en framtidsinriktad, lönsam, miljövänlig teknik för växtförädling, som enligt vetenskapen är ofarlig bortom allt rimligt tvivel. Å andra sidan har vi ett regelverk, inflytelserika intressegrupper, och ett politiskt system som behandlar samma teknik som om den vore djävulens påfund.” (Torbjörn Fagerström DN Debatt 110529).

Att det finns forskare som är tveksamma till genmodifiering av grödor med mera förekommer inte enligt debattörens sätt att se på saken. Dessutom kallas hela forskningsfältet för ”växtförädling” i ett försök att få hela verksamheten att framstå som lika ofarlig som några hemodlares småskaliga försök att korsa pelargoner och inte som den fåtalsstyrda miljardindustri den är. Detta är inte särskilt förvånande för på samma debattsida skrev han redan för två år sedan ungefär det samma:

”Grödor som skulle gynna miljön, livsmedelsförsörjningen och de fattiga riskerar att aldrig komma till nytta på grund av massiva desinformationskampanjer mot genmanipulation från utomparlamentariska organisationer. Europas politiker och institutioner har fallit undan för en hätsk opinion och lagt en död hand över gentekniken, trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för att gengrödor skulle utgöra hot mot miljö eller hälsa.” (Torbjörn Fagerström DN Debatt 110311).

Elitistiskt förakt

I den senaste versionen har ”desinformationskampanjen” tydligen fortsatt enligt herr Fagerström och utvecklats till en ”totalkrock”:

”Det handlar alltså om en totalkrock mellan vetenskap och politik, mellan beprövad erfarenhet och folklig opinion, mellan tillit och misstänksamhet. Som förklaring anförs ofta en högljudd protektionistisk jordbrukslobby, inflytelserika gröna rörelser med affärsidén att vara emot GM-grödor, och vrede över att ett fåtal stora företag har makt över växtförädlingen.” (Torbjörn Fagerström DN Debatt 110529).

Den motsatsformulering som görs ovan med orden ”beprövad erfarenhet och folklig opinion” ger en obehaglig känsla. Att människor är tveksamma och ”vredgade” verkar enbart bero på att dessa är desinformerade samt förledda och därmed inte vet sitt eget bästa enligt den tidigare prorektorn. Denna typ av svepande formuleringar ger läsaren en unken bismak av ett elitistiskt förakt gentemot de som inte är lika övertygade om det förträffliga med GMO.

Övertygad om att GMO är en framgångsrik ”genväg” är däremot den seniore rådgivaren Fagerström. Skulle opinionen inte vara så labil i Sverige och EU, utan istället tillät genmanipulerad raps, sockerbetor och potatis så skulle det sparas stora pengar, enbart i Sverige minst 275 miljoner kronor. För hela EU skulle effekten bli än större;

”Med så små marginaler och ett så labilt opinionsläge blir resultatet att det knappast odlas några GM-grödor alls. Det europeiska folkhushållet kastar alltså 25 miljarder kronor i sjön varje år helt i onödan, miljövinsterna oräknade. Detta motsvarar ett engångsbelopp (vid 2–3 procents ränta) i intervallet 800–1.250 miljarder”. (Torbjörn Fagerström DN Debatt 110529).

Desinformation?!

Men debattören ser inte bara hinder på vägen, denne har också en del förslag om hur opinionen ska kunna vändas förutom med det ekonomiska argumentet ovan.

”Men dessa vinster uppstår inte. I EU anser man nämligen att konsumenten har rätt att veta om ett visst livsmedel härrör från en GM-gröda – oklart varför, eftersom varje GM-produkt som över huvud taget kommer ifråga för marknaden redan har riskvärderats och bedömts ofarlig. Vidare anser man att olika särintressen inom livsmedelssektorn har rätt att helt godtyckligt och utan någon som helst vetenskaplig grund betrakta inblandning av GMO-produkter i icke-GMO-produkter som en ”förorening” – och sedan kräva samhällets hjälp för att undvika detta.” (Torbjörn Fagerström DN Debatt 110529).

Läs gärna citatet en gång till, ty det som står där, om än indirekt, är att livsmedel som innehåller GMO-grödor inte borde ha detta angivet i innehållsdeklarationen på förpackningen enligt herr Fagerström. Detta är skrivet av samma person som svepande anklagar andra forskare, miljö- och konsumentorganisationer, politiker med flera för desinformation?! En mer lämplig rubrik för det kommande seminariet mot bakgrund av de åsikter som Torbjörn Fagerström för fram på debattsidorna vore kanske ”genvägar och irrvägar”.

Respekt för demokrati

Ty såväl internationellt som nationellt går åsikterna om GMO isär. Vare sig dess farlighet eller ofarlighet har bevisats klart. Det är med andra ord svårt att idag överblicka vilka konsekvenserna blir för djur och människor av genmanipulationen på sikt. Däremot vet vi redan nu att det förekommit problem, exempelvis bildning av superogräs som en miljökonsekvens av GMO-spridning. Likaså att det inte går att hindra GMO-grödor från att mutera med andra naturliga grödor.

Vi vet också att många enskilda människor känner stor osäkerhet och oro inför förekomsten av genmanipulerad mat. Det är inte särskilt svårt att förutse att många föräldrar kanske kommer att kräva GMO-fri mat för sina barn inom skola och barnomsorg. Kanske kommer även boende inom äldreomsorgen ställa samma krav i framtiden. Den oro som finns får inte viftas bort, utan måste tas på allvar och behandlas med respekt för såväl individen som vår demokrati.

Att sedan utvecklingen av genmanipulerade växter är big business som kontrolleras av en handfull stora företag med rötterna inom kemiindustrin såsom exempelvis Monsanto, Syngenta och BASF bidrar inte till att minska den folkliga oron och osäkerheten inför GMO. Denna typ av företag har dessutom patent med absolut ensamrätt på genmanipulerade växter och kommer knappast stillasittande låta de miljardvinster som herr Fagerström påstår ska komma att gå dem förbi. GMO-industrin är ingen filantropisk verksamhet, tvärtom. De tar bra betalt för att inte vara det trots allt fagert tal om livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning som brukar åtfölja marknadsföringen av GMO.

Googla gärna på bolagsnamnen ovan och se vad som går att hitta. Den tankväckande och skickligt ironiska bilden längst ned på denna sida är ett resultat av en sådan sökning, men det finns många intressanta artiklar och bloggar.

http://www.ems.expertgrupp.se/Uploads/Documents/Inbjudan31maj2011.pdf
http://www.dn.se/debatt/hogljudd-opinion-star-i-vagen-for-gm-grodorna#article-readers
http://www.dn.se/debatt/nyttig-genmanipulerad-mat-stoppas-av-skrackpropaganda

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: