Skip to content

Kompetensen bakom faktabaserade beslut säljs ut i Stockholm

april 19, 2011

De senaste åren har Stockholmspolitiken präglats av ”ad hoc- beslut”. Nu lär det bli än värre, för efter 143 år vill den borgerliga majoriteten sälja ut den utrednings- och statistikkompetens som finns samlad i Stockholms stad till det privata näringslivet. Möjligen kan oppositionen sinka det hela med en återremiss och en begäran om en konsekvensanalys av effekterna för kommande beslutsfattande. Ty vare sig det handlat om bostadsbyggande, barnomsorg, samhällsplanering, skolutbyggnad, äldreomsorg eller utförsäljning av hyreslägenheter, så har besluten på senare år alltmera präglats av politiskt tyckande än noggranna analyser av vad stadens medborgare och utveckling behöver. Med en försäljning av USK, så lär nuvarande majoritet i framtiden bara efterfråga ”de siffror och fakta de vill ha och som stämmer med deras världsbild”. 

I Dagens Industri samt en handfull smala branschtidningar har en liten notis virvlat förbi i vårens informationsvindar. ”Sweco: köper Stockholms utrednings- och statistikkontor” förkunnade den rosa tidningen i fredags, den 15 april 2011. Än sen kanske någon tänker, men USK som 2008 bolagiserades har sedan 1868 samlat statistik om förhållandena i staden.

Formellt beslöt Stockholms stadsfullmäktige den 20 mars 1905 att inrätta ett statistiskt kontor. Det moderna USK bildades 1978 genom en sammanslagning av Statistiska kontoret och Stadskansliets planeringsavdelning.  USK och dess föregångare har i nästan 150 år levererat prognoser, undersökningar, utredningar och statistik till främst Stockholms stads förvaltningar och bolag.

Utan fakta sämre beslut

Att det behövs fakta såsom prognoser och framtidsanalyser, statistik, undersökningar och utredningar för att kunna fatta fakta- och kunskapsbaserade beslut inser alla.  Lite förenklat går det att jämföra med när en privatperson ska ta ett stort livsavgörande beslut, såsom att köpa bostad eller att välja barn-/äldreomsorg. Den som vill fatta ett bra beslut gör då noggranna insamlingar av fakta och analyserar sedan dessa innan det slutliga beslutet ska tas.

På motsvarande sätt har USK medverkat till att ta fram fakta till politiker och anställda inom Stockholm stad under mer än hundra år. Att ta reda på hur det ser ut idag, samt hur framtiden kan utveckla sig är basen för all samhällsutveckling, vare sig det handlar om bostadsbyggande, barnomsorg, samhällsplanering, skolutbyggnad, äldreomsorg eller medborgarnas samt personalens synpunkter på kommunal verksamhet o.s.v.

Stadshusets blåa khmerer

Trots att det funnits samlad kompetens har den borgerliga majoriteten i Stockholm Stadshus i vår samtid hellre valt att fatta vad som kan betecknas som ”ad hoc-beslut”. De har prioriterat att följa sitt politiska tyckande och sina ideologiska dogmer istället för att samla fakta. Med den tänkta utförsäljningen av USK, lär denna utveckling tillta i styrka.  Stadshusledningen börjar alltmer framstå som en neoliberal extremistgrupp bestående av ”blåa khmerer”.

Det är enkelt att inse att intresset av att köpa fakta av ett framtida privatägt USK hos den nuvarande stadshusledningen kommer att vara ganska låg. Möjligen kommer de efterfråga de ”siffror och fakta de vill ha” och lämna andra mer besvärande fakta därhän.

Taktiken bakom denna idé påminner om regeringens agerande när det gällde Arbetslivsinstitutet som styckades och lades ned för några år sedan. Genom detta beslut ”slapp” regeringen och dess uppdragsgivare inom näringslivet nya besvärande fakta om hur det står till med arbetsmiljön på den svenska arbetsmarknaden. De fakta och kunskaper som inte samlas in och analyseras ”finns inte”. Att denna hantering av sanningen mera påminner om det forna Sovjet bekymrar inte vår tids ”nya” moderater som gärna påstår sig vara ett parti för arbetare och andra löntagare.

Sweco som vill köpa USK AB är ett börsnoterat konsultföretag med 5 400 anställda som omsatte cirka 5, 3 miljarder kronor 2010. Merparten av verksamheten bedrivs i Europa, men även i andra världsdelar. Bakom koncernen Sweco finns främst familjen Nordström som föregående år hade omkring 34 procent av rösterna i bolaget samt det av Gustaf Douglas kontrollerade investmentbolaget Latour AB med nära 23 procent av rösterna. Som kuriosa kan i sammanhanget nämnas att moderaternas nuvarande partisekreterare Sofie Arkelsten satt i styrelsen till den 28 oktober 2010. Ett uppdrag som hon motvilligt lämnade långsamt i höstas, se DN-länken nedan.

Återremiss?

I slutet av Sweco:s pressmeddelande från fredagen den 15 april står det att; ”Förvärvet av USK är villkorat av ett beslut i kommunfullmäktige. Tillträdesdag är satt till den 1 juni 2011.” Förmodligen kommer den borgerliga majoriteten att rösta igenom beslutet. Men en återremiss för att få en ny beredning av ärendet som innehåller en konsekvensanalys av effekterna för ett framtida fakta- och kunskapsbaserat beslutsfattande i kommunfullmäktige och olika fack- samt stadsdelsnämnder skulle kanske kunna vara ett intressant alternativ till utförsäljning av kompetens tycker en socialdemokratisk gräsrot i Farsta.

http://www.uskab.se/

http://www.uskab.se/index.php/statistisk-arsbok-foer-stockholm.html

http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/sweco-genomfor-forvarv-av-usk/

http://www.sweco.se/sv/Sweden/Nyheter/2011/Sweco-forvarvar-Stockholms-Stads-Utrednings–och-Statistikkontor/

http://www.dn.se/nyheter/politik/det-tog-veckor-for-arkelsten-att-lamna-borsbolaget-sweco

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: