Skip to content

Kärnkraften har alltid haft olösta problem

mars 14, 2011

I den kärnkraftsdebatt som nu åter tagit fart mot bakgrund av den humana och ekologiska katastrofen i Japan har redan röster hörts som försäkrar att situationen i Sverige är annorlunda, exempelvis Fredrik Reinfeldt som i SVT Agenda den 13 mars förklarade att den borgerliga regeringens beslut om att öppna för ny kärnkraft ligger fast.

Även denna gång framträder förespråkare för kärnkraft i debatten som försöker reducera diskussionen genom enbart tala om risken för jordbävningar, exempelvis skriver ledarskribenten Claes Arvidsson i SvD idag den 14 mars ” Svenska kärnkraftverk har inte byggts i jordbävningsområden”. Han skriver även ”Men låt oss också hoppas att det inte tas till intäkt för en onyanserad diskussion hos oss.”

Det är lätt att inse att även denna gång kommer kärnkraftsförespråkarna försöka reducera kärnkraftsfrågan till att påstå att oron och misstänksamheten mot kärnenergi enbart beror på de haverier som inträffat. Samt att de som kräver avveckling är onyanserade.

Men så enkel är inte frågan. Redan 1974 studerade ca 4 500 socialdemokratiska rådslagsgrupper energifrågan, ett stort folkbildningsprojekt. Jag var då en av deltagarna. En sammanställning som partistyrelsen gjorde av rådslagens svar visade bland annat att 21 procent av rådslagsgrupperna var negativa till kärnkraft samt att 63 procent var tveksamma. Endast 15 procent var positiva.

Detta visar att det redan 1974 fanns en stor tveksamhet bland aktiva socialdemokrater till en stor kärnkraftssatsning. Efter ett partistyrelsesammanträde i Sundsvall den 1 februari 1975 tolkade Olof Palme rådslagsresultatet från 1974: ” Rådslagsgruppernas inställning kan sammanfattas på följande sätt. En stor majoritet accepterar det av riksdagen antagna kärnkraftsprogrammet, men man tillråder försiktighet och en avvaktande hållning inför en framtida satsning.”

Fem år senare, 1980, folkomröstade det svenska folket om kärnkraften. Flest förespråkade en långsam avveckling, ”Linje 2”. På andra plats kom det snabbare NEJ- och avvecklingsalternativet, ”Linje 3″. Sist kom JA-alternativet, Linje 1, som trots ett stort och massivt ekonomiskt stöd från näringslivet inte lockade så många som det dåvarande SAF och moderaterna nog hade hoppats.

Märk väl, att 1974 års rådslag genomfördes fem år innan haveriet 1979 vid Three Mile Island, Harrisburg, USA och tolv år före Tjernobyl i det dåvarande Sovjetunionen 1986. Till denna tragiska lista kan vi nu lägga till Japan 2011.

Dessa haveriexempel visar att det vare sig i en fri marknadsekonomi eller i en statskontrollerad enpartidiktatur finns några garantier för en riskfri drift av kärnkraftverk. Såväl kapitalistisk profithunger som diktatorisk partilojalitet kan sätta säkerheten åt sidan, trots allt tal om en ren och icke klimatpåverkande energiproduktion. Förmodligen är även byggandet av kärnkraftverk på osäker mark i Japan ett resultat av kortsiktiga vinstintressen.

Tyvärr har vi också under senare år i Sverige fått vetskap om allvarliga myndighetspåpekanden angående bristande säkerhetsrutiner vid våra kärnkraftsverk.

Idag har det snart förflutit 31 år sedan folkomröstningen och satsningen på alternativa energikällor har varit relativt blygsam trots att vi passerar det tidigare utsatta avvecklingsåret 2010. Samtidigt är de stora problemen med kärnkraften fortfarande olösta. Det finns ingen miljömässigt säker metod för att bryta uran. Ej heller finns det någon bra lösning för slutförvaring av det använda bränslet. Alltjämt diskuteras i Sverige var och hur vi ska slutförvara atomsoporna. Kort sagt, att påtala att kärnkraften har kvar de olösta problem den alltid haft är inte ett onyanserat debattinlägg – det är fakta.

 (Uppdaterad version av debattartikel publicerad i Norrtälje Tidning den 30 januari 2008)

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: