Hoppa till innehåll

Välfärd till (s)alu?

mars 9, 2011

Alliansen säljer gärna ut välfärden och låter skattepengar bli till vinster hos några få och allt större privata aktörer. Men hur socialdemokraterna kommer att ställa sig till den accelererande privatiseringen av skola, vård och omsorg är just nu oklart. Valet av partiledare är därför en viktig byggbit i (s)ynen på det framtida välfärdsbygget.

Just nu är det mer än 10 procent av de cirka 550 skattefinansierade välfärdsmiljarderna som slussas vidare från medborgarna till olika privata aktörer. Det framgår av den sammanställning som SvD Näringsliv publicerat (se länkar nedan).  

När konkurrensutsättningen, avknoppningarna och upphandlingarna startade av skola, vård och omsorg så var det inte sällan små föräldra- och/eller personalkooperativ som ville utveckla egna förskolor och skolor. Inom vård och omsorg förekom såväl personalkooperativa vårdcentraler som en del personalägda mindre aktiebolag.

Men nu har istället de stora aktörerna gjort entré och börjat att såväl köpa upp mindre aktörer som att helt enkelt konkurrera ut dem. Det är enkelt för en stor kapitalstark aktör att för en tid ”prisa in” sig på en marknad genom att lägga ett lägre anbud. När det sedan är dags för nästa anbudsrond har de små konkurrenterna försvunnit. Det är också lätt att inse att de små aktörerna på välfärdsmarknaden, vare sig de är kooperativ eller aktiebolag, i framtiden enbart kommer att få ta hand om små objekt som bedöms som olönsamma av de stora riskkapitalistiska aktörerna.

Partiledaren(s) roll

Inom socialdemokratin är synen på denna utveckling splittrad. I den rapport som kriskommissionen presenterade finns en tydlig kritik mot den nyliberala dominans som styrt såväl förändringen av politiken och samhället i stort som utvecklingen inom välfärdssektorn. Vid sidan av kriskommissionen finns de så kallade ”förnyarna” som relativt lättvindigt accepterar utvecklingen och anser defaitistiskt att den inte kan hejdas. De tror istället att de stora riskkapitalbolagen inom välfärdssektorn ska kunna ”tämjas” med hjälp av statlig lagstiftning och tydligare upphandlingskrav från kommuner och landsting.

Personligen tycker jag att det är en naiv och ideologilös syn på den politiska utmaning som en tilltagande privatisering av välfärden da facto är. Skulle den kommande partiledaren för socialdemokraterna vara en kandidat från ”förnyargruppen” så kommer partiet i denna välfärdsfråga stegvis förvandlas till en blek ”blåkopia” med små ljusrosa inslag i förhållande till den borgerliga alliansen. Den kommande partiledarens roll och dominerande inflytande är central för frågan, även om valberedningen skulle söka balansera en partiledare från ”förnyarlägret” med en mer traditionell socialdemokrat som partisekreterare.

I sammanhanget får vi inte glömma bort att framväxten av arbetarrörelsen och dess senare inträde i parlamentet en gång i tiden satte stopp för barnarbete, fattigvård och en ojämlik sjukvård. Så de socialdemokratiska företrädare som idag inte törs säga ett tydligt nej till framväxten av den nya moderna formen av en mer indirekt profitering på barn och ungdomar, sjuka och äldre, är en smula historielösa och ganska ideologiskt vilsna.

Farväl till generell välfärd

En gång i tiden fanns det långsiktiga och ”snälla” kapitalister, men dessa patriarker som i viss utsträckning sade sig måna om de anställda och hembygden är numera sedan länge historia. De riskkapitalbolag som idag växer sig allt starkare på välfärdsmarknaden är trots vackra policydokument och floskler om humankapitalet (personalen) och ”kunderna” (småbarn, elever samt vård- och omsorgstagare) i slutändan enbart intresserade av en sak – att tjäna pengar, mycket pengar snabbt.

För att skapa stora vinster i välfärdssektorn finns det grovt sett bara fyra olika möjligheter som kan kombineras på olika sätt. Det är:

  • Att pressa personalkostnaderna – färre ska göra mer på samma eller kortare tid.
  • Att minska lokalkostnaderna
  • Att enbart erbjuda sina tjänster till ”lönsamma” kunder.
  • Att erbjuda tilläggstjänster och särskild tillgänglighet.

Redan idag förekommer inom vård och omsorg aktörer som pressar sin personal hårt. Nästan varje vecka kan vi läsa om hur vårdpersonal får ta ansvar för en allt större grupp inom äldreomsorgen eller hur verksamheter bemannas med timvikarier som rings in med kort varsel. Inom skolans värld finns det aktörer som krymper sina lokalkostnader genom att inte ha skolbibliotek, ordentliga matsalar, idrottshallar etcetera. Inom vårdsektorn har vi också lärt oss att det går att välja att enbart etablera vårdcentraler där det finns ”friska” kunder, d.v.s. mer lönsamma patienter.

Det som kommer att växa de närmaste åren är marknaden för tilläggstjänster och/eller en bättre tillgänglighet. Redan idag går det att via privata försäkringar att köpa sig en speciell medicinsk behandling eller access till en omkörningsfil vid sidan av vårdkön, den marknaden kommer att fortsätta att växa i främst riskkapitalbolagens regi. I dagens SvD uttalar sig koncernchefen för Aleris om att priserna för olika operationer är för låga och ger för låga vinstmarginaler.

På samma sätt som det nu går att konstatera att skolan snabbt har segregerats så kommer det bli lika enkelt att iaktta en växande ”vård- och omsorgssegregation”. De som ses som ”olönsamma” kunder kommer att få söka vård på de kvarvarande offentligt drivna enheterna samtidigt som de ”lönsamma” tas emot av riskkapitalägda aktörerna. Vi står just nu mitt i ett långsamt farväl till den generella välfärden som kommer att accelerera snabbt om inte socialdemokraterna tydligt markerar ett avståndstagande till en sådan utveckling.

Att då agera som en del socialdemokrater gör genom att acceptera RUT eller att mumla om ”lagom” eller ”rimliga” vinster i välfärdssektorn – är det samma som att säga att välfärden är till (s)alu.  

 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/skattepengar-lockar-riskkapitaljattar_5992389.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sa-tjanar-de-pa-offentligt-verksamhet_5992423.svd?service=graphic

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/valfard-ger-goda-vinster_5993677.svd

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/pengarna-forsvinner-ur-landet_5992431.svd?service=graphic

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/priserna-i-sverige-for-laga_5993681.svd

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: