Skip to content

Alliansen har lagt jämställdheten på is

februari 7, 2011

Att regeringen verkar ha lagt jämställdheten på is har märkts länge. Trots att ansvarig minister kommer från fp som tidigare arbetat för att främja jämställdheten, så är det märkligt tyst i den s k jämställdhetsdebatten. Men det är i vart fall en konsekvent linje. Även på det kommunala planet händer ingenting. Det har jag insett efter att en motion som jag skrev under min tid som kommunfullmäktigeledamot i Norrtälje inte ännu handlagts efter 6 år!!! .  Nedanstånde debattartikel är i dag publicerat i Norrtälje Tidning.

http://norrteljetidning.se/nyheter/debatt/1.1093686-majoriteten-struntar-i-kommunallagen

Debatt Publicerad 08:39

Majoriteten struntar i kommunallagen

Måndagen den 24 januari 2011 samlades Norrtälje kommunfullmäktige. En av punkterna på dagordningen var ”gamla motioner”.  En av dessa skrev jag på den tiden då jag var ledamot av kommunfullmäktige. Enligt redovisningen på sammanträdet var nedanstående motion inte ännu handlagd trots att det gått snart sex år sedan den lämnades in.

Handläggs andra motioner på samma sätt som min, så är medborgarna illa ute i Norrtälje kommun. För det innebär att frågor som är aktuella i dag riskerar att bli så gamla att de snarare blir en fråga för historiker och folklivsforskare som vill kartlägga hur det var förr.

För den som är intresserad återges här nedan ett utdrag ur min motion. Tyvärr är jag nog tvungen att konstatera att frågan efter nära sex år alltjämt är än mer aktuell.

Motion om införande av en mer konsekvent och tydlig jämställdhetsredovisning i Norrtälje kommuns budget- och bokslutsdokument”

Dock är Norrtälje kommun inte enbart en arbetsgivare, en primärkommun ska även kunna garantera att dess innevånare får ta del av olika välfärdstjänster på lika villkor oberoende av bland annat kön. För att kunna se om så är fallet behöver kommunens ekonomiska dokument utvecklas ytterligare när det gäller jämställdhetsperspektivet.

Nu gäller det dock att Norrtälje kommun törs ta ett steg till för att bli en kommun som kan erbjuda såväl kvinnor som män jämställda levnads- och utvecklingsmöjligheter. Ett sådant steg skulle kunna vara att Norrtälje kommun börjar redovisa jämställdhetsutvecklingen mer samlat i kommunens årsbokslut i syfte att skapa jämställda kommunala budgetar. Det betyder att det på sikt bli möjligt att se om vi använder våra kommunala resurser på ett jämställt sätt, exempelvis om vi satsar lika mycket ekonomiskt och personellt på de unga kvinnorna i gymnasieålder som när det gäller unga män, eller hur det ser ut när det handlar om resurserna för kvinnor och män inom äldreomsorgen.

Kunskap om hur detta arbete kan utvecklas och bedrivas finns att hämta såväl nationellt som internationellt. Det finns redan idag mycket fakta och goda exempel att hämta in när det gäller införandet av s.k. ”gender budgeting” som möjliggör en analys av hur våra gemensamma medel används och fördelas ur ett könsperspektiv.

Jag vill därför att Norrtälje kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen;

att förutsättningslöst utreda frågan om hur en konsekvent och tydlig jämställdhetsredovisning kan införas så att innevånarna kan avläsa i de kommunala budget- och årsbokslutsdokumenten hur jämställdheten utvecklas i vår kommun, samt

att kommunstyrelsen ska återkomma med en tidplan för ett stegvist införande av denna jämställdhetsredovisning i budget- och årsbokslutshandlingar.

Norrtälje den 16 april 2005”.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att jag snart kan skriva till Guinness Rekordboks redaktion och begära att bli införd i en ny kategori – Världens äldsta obesvarade motioner i demokratiska församlingar.

Allvarligt talat så börjar jag undra om inte Norrtäljes majoritet på denna punkt medvetet struntar i kommunallagens 5 kapitel 33§. Budskapet till medborgarna blir att de problem som inte lyfts fram och belyses finns inte.

Lars Bäck, (S) före detta kommunfullmäktigeledamot, numera bosatt i Farsta, Stockholm

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: